Help ons het regenwoud te beschermen

Belize is een prachtig land dat voor 60% bedekt is met tropisch regenwoud. Hiervan is gelukkig de helft beschermd. De overige 50% van het regenwoud is nog niet beschermd en daarvan zijn op dit moment grote stukken land te koop. Deze stukken grond worden vaak verkocht aan eigenaren die er landbouw of veeteelt op willen bedrijven, met als resultaat dat het regenwoud in zijn totaliteit gekapt wordt.

Met het PuVida dorp kopen we een terrein van 716 hectare en daarvan bestaat op dit moment nog 40% uit regenwoud en dat gaan we beschermen. De rest (60%!) is gekapt door de vorige eigenaar en is nu grasland. Dit grasland gaan wij weer beplanten met een zeer grote diversiteit aan planten en bomen, zodat het ecosysteem zich weer kan herstellen.

Ons terrein ligt tussen drie prachtige reservaten in: de Five Blues Lake National Park, Blue Hole National Park en Sibun Forest Reserve. We willen de niet beschermde gebieden om ons heen kopen en beschermen, zodat straks alle beschermde gebieden met elkaar verbonden zijn. Dit zou echt geweldig zijn voor de drie gebieden en de eco systemen. Veel dieren hebben grote gebieden nodig om te kunnen leven en kunnen zich niet beperken tot één beschermd gebied. Één enkele Jaguar heeft bijvoorbeeld al een gebied van ongeveer 15 vierkante kilometer nodig om te kunnen overleven.

Op dit moment staan deze gebieden in verbinding met elkaar en is er nog niks aan de hand, maar ze staan momenteel te koop. De afgelopen jaren is het hard gegaan met het kappen van het regenwoud in Belize, voor met name de veeteelt en landbouw. Als we geen actie ondernemen staan deze gebieden straks niet meer in verbinding met elkaar en is er wederom een regenwoud verloren gegaan. Daarom willen we deze gebieden opkopen en veilig stellen. En dit moeten we snel doen, voordat het te laat is.

Het gaat in totaal om een gebied van ongeveer 2000 hectare en het zou prachtig zijn om dit aan te kopen via de donaties. We hebben veel mensen nodig die €25,- doneren of slechts 12.500 mensen die €1000,- doneren. Om dit te motiveren hebben we voor deze laatste groep een speciale actie bedacht.

Wie nu een donatie doet van €1000,- bieden we een week vakantie bij PuVida aan in een van de 2 persoons luxe vakantiehuizen in het resort. Dit is een prachtig resort, midden in de natuur en vlakbij met een stromende rivier waarin je heerlijk kunt zwemmen of een kano tocht kunt maken. Dit verse water komt uit het Maya Mountain gebied en is glashelder en lekker koel. Er is een groentetuin en een voedselbos waar je (gratis) groente en fruit mag plukken om zelf de lekkerste maaltijden van te bereiden. Te voet of te paard kun je de gebieden verkennen die jij hebt helpen beschermen en er zijn allerlei excursies die je kunt ondernemen in en rond het dorp. Geen zin om zelf te koken? Laat je dan verwennen in het restaurant waar iedere dag verse en gezonde maaltijden worden geserveerd.

Daarnaast krijgen alle donateurs een ereplek in het dorp, met een naam die je zelf mag kiezen. Zo wordt een straat of misschien wel een vallei naar jou vernoemd!

De feiten 
In de afgelopen 50 jaar is gebleken dat de overheden wereldwijd er niet in zijn geslaagd om deze kwetsbare gebieden te beschermen en meer dan de helft van het tropisch regenwoud is verloren gegaan. Ons doel is dit tegen te gaan door nog niet beschermde gebieden aan te kopen, voordat het te laat is.

Sinds eeuwen wordt land gezien als eigendom dat een bepaalde economische waarde vertegenwoordigt en als zodanig verhandeld kan worden. Natuurvolkeren en de oorspronkelijke bewoners van Noord- en Zuid Amerika beschouwen land als iets wat hen door de schepper geschonken is en dat zij mogen beheren (toespraak van Indianenleider Seattle in 1854). Leven in harmonie met de natuur houdt volgens deze wijsheid in dat men af zou moeten stappen van verhandelbaarheid en speculatie om zo terug te keren naar de essentie van het natuurlijke leven op een stuk land, dat een meer generatie familie (of kleine gemeenschap) een leven lang over vele generaties heen kan voeden.

In het dorp PuVida wordt volgens deze wijsheden geleefd, daarom zal een eenmaal verworven hectare land niet meer verhandelbaar zijn en vertegenwoordigt daardoor geen economische of fiscale waarde. Het land is overerfbaar voor het nageslacht en alleen als de overerving stagneert door gebrek aan erfgenamen, zal het landgoed aan Stichting PuVida toevallen die het vervolgens weer in onbeperkt beheer geeft aan een volgende familie. Het eerste PuVida dorp dat opgezet wordt heeft een oppervlakte van 716 hectare en zal ruimte bieden aan zo’n 250 gezinnen. 

Wil jij je graag inzetten voor het tropisch regenwoud en een bijdrage leveren? Doneer dan nu en zorg dat het regenwoud behouden blijft!

 

Niet alleen in Belize is het kappen van regenwoud een probleem

Bekijk hier de hele film over een Braziliaanse indianenstam waarvoor het steeds moeilijker wordt om te overleven doordat het amazoneregenwoud steeds verder wordt gekapt.