Missie
Wij begrijpen ten diepste dat het hele universum is opgebouwd uit een inademing (nemen) en vervolgens een uitademing (geven). Ook in de natuur wordt eerst iets uit de omgeving opgenomen om vervolgens iets terug te kunnen geven. In deze voortdurende beweging ontstaat er een samenwerking die er voor zorgt dat al dat leeft in balans is met elkaar. Wij hebben respect voor dit natuurlijk evenwicht. Tijdens de eerste inademing krijgen we hulp van anderen om het dorp op te bouwen, om vervolgens een uitademing te kunnen doen en iets terug te geven aan onze directe omgeving en daarbuiten. Deze voortdurende beweging is de belangrijkste beweging die plaats vindt en juist door deze in evenwicht toe te passen zijn we in staat om onvoorwaardelijk te groeien als individu en als gemeenschap, in balans met de omgeving.

Visie
Als een bloem verspreiden wij onze zaden over de hele wereld. Wij ondersteunen duurzame initiatieven en bundelen onze krachten met een ieder die een groene toekomst ambieert. PuVida is niet alleen een zelfvoorzienend dorp. PuVida biedt oplossingen voor de huidige problemen die spelen in de wereld. Op dit moment hebben we met z’n allen niet echt een rooskleurig toekomstbeeld gecreëerd. Wij zien echter een andere toekomst en willen dit in de praktijk laten zien. Hierdoor kunnen we met elkaar een andere weg inslaan, en die andere weg is zo hard nodig. Met PuVida zetten we een beweging in gang om weer wat ‘lucht’ te geven aan de aarde. We willen dit leven creëren voor onszelf, maar ook heel duidelijk een weg vrij maken voor anderen, zodat zij hier ook voor kunnen kiezen.